Green Day – Revolution Radio-Como Aprender a Cantarla con su Pronunciación

GREEN DAY LYRICS
“Revolution Radio”

Scream with your hands up in the sky
Like you want to testify
For the life that’s been deleted
Sing like a rebel’s lullaby
Under the stars and stripes
For the lost souls that were cheated

We will be seen but not be heard

We are revolution radio
Operation no control
And the headline
My love’s bullet proof
Give me cherry bombs and gasoline
Debutantes in surgery
And the headline
Legalize the truth

Give me rage like there’s teargas in the crowd
Do you wanna live out loud?
But the air is barely breathing
Rise of the slums to the obsolete
The dawn of the new airwaves
For the anti-social media

We are revolution radio
Operation no control
And the headline
My love’s bullet proof
Give me cherry bombs and gasoline
Debutantes in surgery
And the headline
Legalize the truth

We will be seen but not be heard
We are the songs of the disturbed

We are revolution radio
Operation no control
And the headline
My love’s bullet proof
Give me cherry bombs and gasoline
Debutantes in surgery
And the headline
Legalize the truth

#Pronunciación de Nivel Intermedio

ɡrin dei liriks
revəlušən reidiou

skrim wiθ jər hændz ʌp in ðə skai
laik ju wɑnt tə testəfai
fər ðə laif ðæts bin dəlitəd
siŋ laik ə rebəlz lʌləbai
ʌndᵊr ðə stɑrz ənd straips
fər ðə lɒst soulz ðət wər čitəd

wi wəl bi sin bət nɑt bi hərd

wi ər revəlušən reidiou
ɑpəreišən nou kəntroul
ənd ðə hedlain
mai lʌvz bulət pruf
ɡiv mi čeri bɑmz ənd ɡæsəlin
debjətɑnts in sərǰəri
ənd ðə hedlain
liɡəlaiz ðə truθ

ɡiv mi reiǰ laik ðerz <teargas> in ðə kraud
də ju wɑnə laiv aut laud?
bət ði er z berli briðiŋ
raiz əv ðə sləmz tə ði ɑbsəlit
ðə dɒn əv ðə nu erwevz
fər ði æntisoušəl midiə

wi ər revəlušən reidiou
ɑpəreišən nou kəntroul
ənd ðə hedlain
mai lʌvz bulət pruf
ɡiv mi čeri bɑmz ənd ɡæsəlin
debjətɑnts in sərǰəri
ənd ðə hedlain
liɡəlaiz ðə truθ

wi wəl bi sin bət nɑt bi hərd
wi ər ðə sɒŋz əv ðə distərbd

wi ər revəlušən reidiou
ɑpəreišən nou kəntroul
ənd ðə hedlain
mai lʌvz bulət pruf
ɡiv mi čeri bɑmz ənd ɡæsəlin
debjətɑnts in sərǰəri
ənd ðə hedlain
liɡəlaiz ðə truθ

Pin It on Pinterest

COMPÁRTELO CON TUS AMIGAS/AMIGOS

ELLAS/ELLOS TAMBIÉN QUIEREN APRENDER A CANTAR EN INGLÉS