Cups-When I’m Gone-Anna Kendrick-Pronunciación y Clases de Inglés para latinos en América

ANNA KENDRICK LYRICS
“Cups (Pitch Perfect’s When I’m Gone)”

I’ve got my ticket for the long way ‘round
Two bottle whiskey for the way
And I sure would like some sweet company
And I’m leaving tomorrow. What d’you say?

When I’m gone, when I’m gone
You’re gonna miss me when I’m gone
You’re gonna miss me by my hair
You’re gonna miss me everywhere, oh
You’re gonna miss me when I’m gone

When I’m gone, when I’m gone
You’re gonna miss me when I’m gone
You’re gonna miss me by my walk
You’re gonna miss me by my talk, oh
You’re gonna miss me when I’m gone

I’ve got my ticket for the long way ‘round
The one with the prettiest of views
It’s got mountains, it’s got rivers
It’s got sights to give you shivers
But it sure would be prettier with you

When I’m gone, when I’m gone
You’re gonna miss me when I’m gone
You’re gonna miss me by my walk
You’re gonna miss me by my talk, oh
You’re gonna miss me when I’m gone

When I’m gone, when I’m gone
You’re gonna miss me when I’m gone
You’re gonna miss me by my hair
You’re gonna miss me everywhere, oh
You’re sure gonna miss me when I’m gone

When I’m gone, when I’m gone
You’re gonna miss me when I’m gone
You’re gonna miss me by my walk
You’re gonna miss me by my talk, oh
You’re gonna miss me when I’m gone

#Pronunciación de Nivel Básico

Aiv gat mai tiket for de lon buei raun
Tu badol buiski for de buei
An ai shur bud laik som suit kompani
An aim liven tumorrou. Buat yu sei?
Buen aim gon, buen aim gon
Yor gona mis mi buen aim gon
Yor gona mis mi bai mai jeir
Yor gona mis mi ebribuer, oh
Yor gona mis mi buen aim gon
Buen aim gon, buen aim gon
Yor gona mis mi buen aim gon
Yor gona mis mi bai mai buok
Yor gona mis mi bai mai tok, oh
Yor gona mis mi buen aim gon
Aiv gat mai tiket for de lon buei raun
De guan buit de pritist of vius
Its gat monts, its gat rivers
Its gat saigs tu giv yu shaivers
Bat et shur bud bi pridier buit yu
Buen aim gon, buen aim gon
Yor gona mis mi buen aim gon
Yor gona mis mi bai mai buok
Yor gona mis mi bai mai tok, oh
Yor gona mis mi buen aim gon
Buen aim gon, buen aim gon
Yor gona mis mi buen aim gon
Yor gona mis mi bai mai jeir
Yor gona mis mi ebribuer, oh
Yor shur gona mis mi buen aim gon
Buen aim gon, buen aim gon
Yor gona mis mi buen aim gon
Yor gona mis mi bai mai buok
Yor gona mis mi bai mai tok, oh
Yor gona mis mi buen aim gon

#Pronunciación de Nivel Intermedio

ænə kendrik liriks
kəps pič pərfektiz hwen aim ɡɒn

aiv ɡɑt mai tikət fər ðə lɔŋ wei raund
tu bɑtəl wiski fər ðə wei
ənd ai šur wud laik səm swit kʌmpəni
ənd aim liviŋ təmɑrou. hwʌt <dyou> sei?

hwen aim ɡɒn, hwen aim ɡɒn
jər ɡɑnə mis mi hwen aim ɡɒn
jər ɡɑnə mis mi bai mai her
jər ɡɑnə mis mi evriwer, ou
jər ɡɑnə mis mi hwen aim ɡɒn

hwen aim ɡɒn, hwen aim ɡɒn
jər ɡɑnə mis mi hwen aim ɡɒn
jər ɡɑnə mis mi bai mai wɑk
jər ɡɑnə mis mi bai mai tɔk, ou
jər ɡɑnə mis mi hwen aim ɡɒn

aiv ɡɑt mai tikət fər ðə lɔŋ wei raund
ðə wʌn wiθ ðə pritiəst əv vjuz
its ɡɑt mauntənz, its ɡɑt rivərz
its ɡɑt saits tə ɡiv ju šivərz
bət it šur wud bi pritiər wiθ ju

hwen aim ɡɒn, hwen aim ɡɒn
jər ɡɑnə mis mi hwen aim ɡɒn
jər ɡɑnə mis mi bai mai wɑk
jər ɡɑnə mis mi bai mai tɔk, ou
jər ɡɑnə mis mi hwen aim ɡɒn

hwen aim ɡɒn, hwen aim ɡɒn
jər ɡɑnə mis mi hwen aim ɡɒn
jər ɡɑnə mis mi bai mai her
jər ɡɑnə mis mi evriwer, ou
jər šur ɡɑnə mis mi hwen aim ɡɒn

hwen aim ɡɒn, hwen aim ɡɒn
jər ɡɑnə mis mi hwen aim ɡɒn
jər ɡɑnə mis mi bai mai wɑk
jər ɡɑnə mis mi bai mai tɔk, ou
jər ɡɑnə mis mi hwen aim ɡɒn

Pin It on Pinterest

COMPÁRTELO CON TUS AMIGAS/AMIGOS

ELLAS/ELLOS TAMBIÉN QUIEREN APRENDER A CANTAR EN INGLÉS