Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

The Yeshiva Boys Choir-Daddy Come Home-Pronunciación Letra y Video

The Yeshiva Boys Choir-Daddy Come Home-Aprender Inglés con Canciones y Músicas

#Pronunciación de Nivel Intermedio

dædiz bin ɡɒn
ɡɒn fər sou lɔŋ
fər im ai prei
hi ǰɔind ðə kɔr
faitiŋ ə wɔr
sʌmwer fɑr əwei

hi prɑməst mi hid rətərn
hwen ðə hɑnəkə kændəlz bərn
sou hiər ai weit
ðə blesiŋz ai rəsait
bai ðə kændəllait
bət its ɡetiŋ → CLICK AQUÍ PARA SEGUIR CANTANDO!...