aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

The Weeknd-False Alarm-Pronunciación Letra Traducción y Video

The Weeknd-False Alarm-Clases de Inglés con Pronunciaciones de Canciones

#Pronunciación de Nivel Intermedio

ðə <weeknd> liriks
fɔls əlɑrm

bæθrum stɒlz fər ðə paudər nouz ši lʌvz
hai hil šuz wiθ ði oupən touz ši lʌvz
šiz ɡɑt ə ɡud taim ræpt in ɡould ši lʌvz
fər ju, fər ju
ɔl red dres wiθ ðə devəl aiz ši lʌvz
sou əbsest → CLICK AQUÍ PARA SEGUIR CANTANDO!...