Creeré-I Believe-Tercer Cielo-R. Kelly-Pronunciación Letra y Video

Creeré-I Believe-Tercer Cielo-R. Kelly-Como Aprender a Cantarla con su Pronunciación

#Pronunciación de Nivel Intermedio

<creere>

<creeré>
<tercer> <cielo>
ai bəliv, ai bəliv, ai bəliv
<ohh>

<creeré>, <creeré>…
<creeré>
ai bəliv, ai bəliv, ai bəliv
<ohh>
<creeré>, <creeré>…
<creeré>, u <ohh> ɡɑd

hwen ðə mauntən sim tə hai hai, hai
ənd ju dount həv ðə kərəǰ nɔr streŋkθ tə klaim
ənd → CLICK AQUÍ PARA SEGUIR CANTANDO!...