Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

The Way to Your Heart-Soulsister-Pronunciación Letra y Video

The Way to Your Heart-Soulsister-Como Aprender Inglés con Canciones y Músicas

#Pronunciación de Nivel Intermedio

liriks

ʌp ðis mɔrniŋ wiθ mai hɑrt ɑn faiər
held ɑn tə hwʌt aid bin drimiŋ
wouk ʌp ðis mɔrniŋ, ai həd wʌn dəzaiər
tə ɡet bæk tə hwʌt aid bin siiŋ

hevən
it wəz hevən

ai həv nevər noun ə blis
witnəst eniθiŋ laik → CLICK AQUÍ PARA SEGUIR CANTANDO!...