Pronunciación Fonética exacta Letra Video: Watch Me Whip Nae Nae Silentó

Pronunciación Fonética Letra Video de la canción y la música: Watch Me Whip Nae Nae Silentó

“Watch Me (Whip / Nae Nae)”

You already know who it is… Yiu olrredy no ju iris
Silentó… Sailento
Silentó
Silentó
Gonna do it for me… Gona due’ fo mi
Now watch me whip (Kill it!)… Nao wuatch mi wuip (kile!)
Now watch me
CLICK AQUÍ PARA SEGUIR CANTANDO!...