Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

Major Lazer & Showtek-Believer-Pronunciación Letra y Video

Major Lazer & Showtek-Believer-Aprender Inglés con Canciones y Músicas

#Pronunciación de Nivel Intermedio

<[verse> wʌn: fritɑwn <collective]>
hwen ðə væli kudənt hould mi, ðei θrou mi in ðə rivər
θiŋkiŋ ai wud draun bət mæn ɑ ɡud swimər, ooou
hwen ðə rivər didənt draun mi, ðei θrou mi in ðə faiər
bət ðə faiər ǰəst kul, ai kəd nevər bərn, → CLICK AQUÍ PARA SEGUIR CANTANDO!...