Rae Sremmurd – No Type-Pronunciación Letra Traducción

Rae Sremmurd – No Type-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

Rae Sremmurd Lyrics
“No Type”

[Swae Lee:]
Yah, bad bitches is the… yah

[Swae Lee:]
I don’t got no type
Bad bitches is the only thing that I like
You ain’t got no life
Cups with the ice and we do this every night
I ain’t check the → CLICK AQUÍ PARA SEGUIR CANTANDO!...

aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

Mike WiLL Made-It-Perfect Pint-Kendrick Lamar-Gucci Mane-Rae Sremmurd-Pronunciación Letra Traducción

Mike WiLL Made-It-Perfect Pint-Kendrick Lamar-Gucci Mane-Rae Sremmurd-Cursos de Inglés para Cantar con Pronunciación

Mike WiLL Made-It Lyrics
“Perfect Pint”
(feat. Kendrick Lamar, Gucci Mane & Rae Sremmurd)

[Gucci Mane:]
Wop
Ear Drummers
Mike WiLL Made-It

[Slim Jxmmi:]
Gi-gimme some space
Two styrofoam cups, a pint of some drank
I’m the type of nigga that you meet at the bank (rich → CLICK AQUÍ PARA SEGUIR CANTANDO!...

Rae Sremmurd-Black Beatles-Gucci Mane-Pronunciación Letra y Video

Rae Sremmurd-Black Beatles-Gucci Mane-Aprender Inglés con Canciones y Músicas

#Pronunciación de Nivel Intermedio

rei <sremmurd> liriks
blæk bitəlz
fit. ɡuči mein

<[swae> li ənd ɡuči mein: <]>
blæk bitəlz in ðə siti bi bæk imidiətli tə kɑnfəsket ðə mʌniz
rei <sremm>, <guwop>, maik wil!
sent flauərz bət ju sed ju didənt rəsiv ðəm.
bət ju sed ju didənt nid ðəm.→ CLICK AQUÍ PARA SEGUIR CANTANDO!...