Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

KIss-Hard Luck Woman-Peter Criss-Pronunciación Letra y Video

KIss-Hard Luck Woman-Peter Criss-Aprender Inglés con Canciones y Músicas

#Pronunciación de Nivel Intermedio

kis liriks
hɑrd lək wumən

if nevər ai met ju
aid nevər həv sin ju krai
if nɑt fər auər fərst həlou
wid nevər həv tə sei ɡudbai
if nevər ai held ju
mai <feelin>iz wud nevər šou
its taim ai stɑrt wɑkən
bət ðerz sou mʌč → CLICK AQUÍ PARA SEGUIR CANTANDO!...