Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

Forever In Your Mind-Enough About Me-Pronunciación Letra y Video

Forever In Your Mind-Enough About Me-Aprender Inglés con Canciones y Músicas

#Pronunciación de Nivel Intermedio

fərevər in jər maind liriks
ənəf əbaut mi

ai kænt θiŋk, hɑrd tə brið
aiv tɔkiŋ in mai slip
bət aim lʌviŋ evri sekənd əv it, <oh-oh>
hau ju pul mi tə ju
ɡɑt mi stək laik kreizi ɡlu
aim ədiktəd bət eint ɡɑnə kwit→ CLICK AQUÍ PARA SEGUIR CANTANDO!...