Pronunciación y Letra: We Wish You A Merry Christmas de Celtic Women

Letra con la Pronunciación Fonética: We Wish You A Merry Christmas de Celtic Women

 

Good tidings we bring to you and your kin… Gud taidings wui brin’ tu yiu an’  yior kin
Good tidings for Christmas and a Happy New Year… Guud taidings for Crismas an’ a Japy Niu Yiier
We wish you a Merry Christmas…  Wui wuish yiu
CLICK AQUÍ PARA SEGUIR CANTANDO!...