Taylor Swift-22-Pronunciación Letra y Video
Sep28

Taylor Swift-22-Pronunciación Letra y Video

Taylor Swift-22-Como Aprender a Cantarla con su Pronunciación #Pronunciación de Nivel Intermedio teilər swift liriks twenti tu it filz laik ə pərfekt nait tə dres ʌp laik hipstəziz ənd meik fən əv auər eksəz, ə ə, ə ə. it filz laik ə pərfekt nait fər brekfəst ət midnait tə fɑl in lʌv wiθ streinǰərz, ə ə, ə ə. jæ, wir hæpi, fri, kənfjuzd, ənd lounli ət ðə seim taim its mizərəbəl ənd mæǰikəl. ou, jæ tənaits ðə nait hwen wi fərɡet əbaut...

Sigue Aprendiendo Más!

Pin It on Pinterest

Dale para escuchar el texto que sombreaste con su pronunciación en tiempo real!